СПОРТМЕДИА ПРЕСС ДООЕЛ - СКОПЈЕ

ул. Васил Ѓоргов бр.18-35, Скопје
Контакт: +389 78 330295
email: [email protected]

Управител

Зоран Ѓоршоски

Главен и одговорен уредник

Марија Ковачева

Редакција

Зоран Ѓоршоски
Марија Ковачева
Марјан Бошев
Огнен Дојчиновски

Фото

Петр Стојановски